Новели Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Новели Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

17 липня 2018 року почав діяти Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Що нам він приніс? Висвітлимо основні зміни з питань, з якими найчастіше стикаються учасники та посадові особи ТОВ. Прочитать больше

Про вступ учасника до товариства з обмеженою відповідальністю

З набранням чинності Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (ЗУ «Про ТОВ та ТДВ») спростилася процедура вступу до Товариства. Закон не обмежує кількісний склад учасників та передбачає декілька варіантів набуття членства в товаристві. Прочитать больше

Нюансы регистрации ООО по новому законодательству 2018

Нюансы регистрации Общества с Ограниченной Ответственностью по новому законодательству.

Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» вступил в силу 17 июня 2018 года, тем самым изменив порядок создания и регистрации ООО.

В чем же нюансы и «подводные камни» данного Закона и о чем следует знать, приняв решение создать ООО? Прочитать больше

Ключевые изменения для смены директора по новому закону (2018)

Ключевые изменения для смены директора по новому Закону Украины «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

С 17.06.2018 года вступил в силу ЗУ «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», который определяет новые правила и вносит существенные изменения в порядок создания, организации деятельности ООО, а также в сферу регулирования исполнительного органа. Прочитать больше

Про відсутність залежності достовірності даних податкового обліку платника податків від дотримання податкової дисципліни його контрагентами

Вельми актуальна та широко затребувана в податкових спорах правова позиція Верховного суду щодо відповідальності платника податків за дотримання податкової дисципліни та законодавства його контрагентами у справі щодо реальності здійснення господарської операції та скасування податкового повідомлення-рішення, викладена в Постанові Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 07.09.2018 р.: Прочитать больше

Про умови документального підтвердження господарських операцій

Актуальна на часі правова позиція щодо умов документального підтвердження господарської операції у справі щодо реальності здійснення господарської операції та скасування податкового повідомлення- рішення, викладена в Постанові Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 10.05.2018р.: Прочитать больше

Чек-лист проверки договора

«У вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление» (К. Шанель)

Перед подписанием договора важно понимать, что после того, как договор будет заключен, каждая из сторон получит определенные права и на нее будут возложены определенные обязанности. Прочитать больше

Про предмет та обов’язок доказування у справі щодо фактичного здійснення господарської операції

Питання, пов`язані з підтвердженням даних, визначених у податковій звітності, обчисленням податку на додану вартість, обчислення об`єкту оподаткування, формуванням виникнення податкових зобов`язань у разі постачання товарів та надання послуг внормовано статтями 14, 44, 198, 201 ПК України. Прочитать больше

Про факт реального здійснення господарських операцій як підстваву виникнення у платника ПДВ права на податковий кредит.

Формулою успішного підтвердження реальності здійснення господарських операцій та правомірності формування податкового кредиту в судових спорах із органами ДФС залишається: «фактичне здійснення операцій + правильне документальне оформлення операцій». Таку правову позицію підтримує Верховний суд в своїх рішеннях. Прочитать больше

Зміна призначення платежу після списання коштів з рахунку

Касаційний адміністративний суд Верховного суду в адміністративній справі №809/34/17  (http://reyestr.court.gov.ua/Review/74992539) дослідив питання законності зміни призначення платежу платником після списання банком коштів за платіжним дорученням з рахунку такого платника. В постанові від 19 червня 2018 року Верховний суд виклав правову позицію, відповідно до якої зміна волевиявлення у розпорядженні коштами є господарськими правовідносинами та визначається цивільно-правовими угодами, укладеними між сторонами, а платник не позбавлений законодавцем права на обрання шляхів здійснення своєї господарської діяльності у межах цивільного законодавства. Прочитать больше