Про предмет та обов’язок доказування у справі щодо фактичного здійснення господарської операції

Про предмет та обов’язок доказування у справі щодо фактичного здійснення господарської операції

Питання, пов`язані з підтвердженням даних, визначених у податковій звітності, обчисленням податку на додану вартість, обчислення об`єкту оподаткування, формуванням виникнення податкових зобов`язань у разі постачання товарів та надання послуг внормовано статтями 14, 44, 198, 201 ПК України.

Аналіз наведених норм свідчить, що господарські операції для визначення податкових пільг мають бути фактично здійсненими та підтвердженими належним чином оформленими первинними бухгалтерськими документами, які відображають реальність таких операцій, та спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.

Правову позицію щодо предмета та обов’язку доказування у справі щодо фактичного здійснення господарської операції, викладена в Постанові Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 10.04.2018 р.:

  • справа №815/24/17
  • адміністративне провадження №К/9901/911/17
  • http://reyestr.court.gov.ua/Review/73335444
  • реєстраційний номер рішення 73335444

Недоведеність фактичного здійснення господарської операції (нездійснення операції) позбавляє первинні документи юридичної значимості для цілей формування податкової вигоди навіть за наявності правильно оформлених за зовнішніми ознаками та формою, але недостовірних та у зв`язку з цим юридично дефектних первинних документів, якщо рух коштів не забезпечений зв’язком з господарською діяльністю
учасників цих операцій. При цьому відсутність ділової мети також є підставою для відмови у наданні податкової вигоди.

Про необґрунтованість податкової вигоди можуть свідчити підтверджені доказами доводи податкового органу, зокрема, про наявність таких обставин:

  • неможливість реального здійснення платником податків зазначених операцій з урахуванням часу, місця знаходження майна або обсягу матеріальних ресурсів, економічно необхідних для виробництва товарів, виконання робіт або послуг, нездійснення особою, яка значиться виробником товару, підприємницької діяльності;
  • відсутність необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності у зв’язку з відсутністю управлінського або технічного персоналу, основних коштів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів;
  • облік для цілей оподаткування тільки тих господарських операцій, які безпосередньо пов’язані з виникненням податкової вигоди, якщо для такого виду діяльності також потрібне здійснення й облік інших господарських операцій;
  • здійснення операцій з товаром, що не вироблявся або не міг бути вироблений в обсязі, зазначеному платником податків у документах обліку;
  • відсутність первинних документів обліку.

З огляду на це, предметом доказування у справі, що розглядається, становлять обставини, що підтверджують або спростовують реальність здійснення самих господарських операцій з поставки товару та наданні послуг, а тому й обґрунтованість визначення позивачем його податкових зобов’язань.

Довести правомірність своїх дій чи бездіяльності зобов’язаний суб’єкт владних
повноважень, натомість суб’єкт господарювання має спростувати доводи  суб’єкта владних повноважень, якщо їх обґрунтованість заперечує.

Об авторе

Сергей Романенко author

Юрист, специалист в сфере уголовного и хозяйственного права. Работал в Харьковской облгосадминистрации, органах местного самоуправления, органах уголовно-исполнительной системы, а также руководителем и учредителем ряда коммерческих структур.